Tag Archives: มอก.542-2549

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงแพร่ ปริมาณ 5,005 ตรม.

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงแพร่

 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว 1,300 ถุง สีเหลือง 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย

  สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง

  สีตีเส้น สีขาว 1,000 ถุง สีเหลือง 450 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย

  สีตีเส้น

 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • เส้นจราจรขาวเหลืองสำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2

  วัสดุรองพื้น Tack Coat หรือ Primer

  จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางการลำพูน

  จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11