Tag Archives: ราคา guard rail

การ์ดเรล ตอน คลองด่าน-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625-กม.71+902

การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3

 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ราวกั้นทางโค้งแขวงทางหลวงชุมพร ทางหลวงหมายเลข 41 ปริมาณ 1,136 ม.

  ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงชุมพร

 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • guard rail แขวงการทางพะเยา สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) 960 เมตร

  การทำเป้าติด guard rail

 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • งานรับเหมาทำการติดตั้ง guard rail แขวงการทางแพร่ปริมาณ 900 ม.

  รายละเอียดงานจ้างเหมาทำการติดตั้ง guard rail ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางแพร่ ที่อยู่ : 245 หมู่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง guard rail…