Tag Archives: ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร

รับจ้างตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โครงการ BAXTER

รายละเอียดงานรับจ้างตีเส้นจราจร งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการ BAXTER PROJECT นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง งานตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ ปริมาณ 335 เมตร งานตีเส้นลูกสรจราจร 1 หัว ปริมาณ 24…

รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจรสภากาชาดไทย ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว หรือสีเหลือง มาตรฐานกรมทางหลวง…

ตีเส้นจอดรถ งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย

ตีเส้นจอดรถ กรุงเทพประกันภัย ตีเส้นลานจอดรถ กรุงเทพประกันภัย