ป้ายจราจร และป้ายความปลอดภัย ติดตั้งที่ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์

ป้ายจราจร และป้ายเซฟตี้ ติดตั้งที่ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์

ป้ายจราจร และป้ายเซฟตี้ ติดตั้งที่ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ ป้ายจราจร และป้ายความปลอดภัย ติดตั้งที่ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์

รายละเอียดป้ายจราจร และป้ายความปลอดภัย

 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ป้ายระวังคนข้ามถนน ขนาด 50 x 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 • ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 • ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 • แผ่นป้ายเป็นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร
 • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์
 • เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 3 เมตร แบบหน้าแปลน
 • แคล้มป์รัดเสาขนาด 2 นิ้ว
 • ติดตั้งที่ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายจราจร ป้ายความปลอดภัย

ป้ายสถิติความปลอดภัย เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที)

ป้ายสถิติความปลอดภัย safety record บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จํากัด

ป้ายสถิติความปลอดภัย safety record บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จํากัด บอร์ดสถิติความปลอดภัย บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จํากัด ป้ายสถิติมาตรฐาน บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จํากัด safety record บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จํากัด เสาป้ายสถิติ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จํากัด ป้ายสถิติความปลอดภัย บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จํากัด ตัวเลขสำหรับสอดป้ายสถิติความปลอดภัย บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จํากัด ตัวเลขสำหรับสอดป้ายสถิติ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จํากัด

รายละเอียดป้ายสถิติความปลอดภัย

 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จำกัด
 • ป้ายสถิติความปลอดภัยขนาด 120 x 240 เซนติเมตร
 • แผ่นสอดตัวเลข 0-9 จำนวน 15 ชุด
 • แผ่นสอดเดือนมกราคมถึงธันวาคมจำนวน 2 ชุด
 • บอร์ดสถิติความปลอดภัยผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชนิด EG
 • เฟรมเหล็กกล่องขนาด 2 x 1 นิ้วดามหลังป้ายสถิติ
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร(ชนิดปักดิน)
 • หัวเสาเงินอลูมิเนียมเหล็กหล่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
 • ตัวเลข 0-9 จำนวน 3 ชุด พร้อมรางสอด
 • ติดตั้ง safety record ที่บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นิวทริไลท์ (ที) จำกัด นิคมเวลโกรว์ บางนา กม.39
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายสถิติความปลอดภัย

การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเพื่อทำป้ายมุมเสา 349 แผ่น

สกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนเครื่องหมายเตือน

สติ๊กเกอร์สีเหลืองเกรดเอ็นจิเนียร์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรดเอ็นจิเนียร์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจีเนียร์สีเหลือง 349 แผ่น การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจีเนียร์สีเหลือง 349 แผ่น การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจีเนียร์สีเหลือง การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เครื่องหมายเตือนรูปก้างปลา สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด Engineer 349 แผ่น สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด Engineer การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด Engineer สกรีนเครื่องหมายเตือน การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด EG สกรีนเครื่องหมายเตือน การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองสกรีนเครื่องหมายเตือน การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนเครื่องหมายเตือน สกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนเครื่องหมายเตือน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนเครื่องหมายเตือน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนก้างปลา การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer สีเหลือง การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด Engineer การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเอ็นจิเนียร์เกรดสีเหลือง การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเอ็นจิเนียร์เกรดสีเหลือง 349 แผ่น

รายละเอียดงานสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ทู จำกัด
 • วัสดุสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร จำนวน 349 แผ่น
 • เพื่อนำไปติดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีขนาด 1.2 มิลลิเมตร พับขอบเข้ามุมเสา
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ป้ายเตือนมุมเสา ป้ายมุมเสา อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ทู

ไฟกระพริบเตือน และป้ายเชฟรอนแบบมีไฟกระพริบ อบต.บางแก้ว

การติดตั้งป้ายเชฟรอนแบบมีไฟกระพริบโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ตะกร้อเหล็กสำหรับฝังดินเพื่อยึดติดกับเสาชนิดหน้าแปลน ตะกร้อเหล็กสำหรับยึดกับเสาชนิดหน้าแปลน เทปูนให้เสมอกับพื้น แล้วรอให้ปูนแห้ง และกลับมาติดตั้งในภายหลัง การติดตั้งป้ายเชฟรอนแบบมีไฟกระพริบโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
การติดตั้งเสาชนิดปักดิน ป้ายเชฟรอนเตือนแนวทางโค้ง การตั้งระดับน้ำเพื่อมั่นใจว่าเสาป้ายเชฟรอนต้องตรง ป้ายเชฟรอนแบบมีไฟกระพริบชนิดหลอด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายเชฟรอนเตือนแนวทางโค้ง พื้นที่สำหรับติดตั้งไฟเตือน ซึ่งพื้นที่ลักษณะนี้ใช้เสาแบบปักลงดิน การขุดหลุมเพื่อใส่เสาลงไปในดิน ขั้นตอนการติดตั้งป้ายเชฟรอน
ติดตั้งป้ายเชฟรอนเรียบร้อยแล้ว ไฟเตือน ไฟกระพริบ เสาแบบหน้าแปลน ไฟเตือน พร้อมป้าย "เขตชุมชน ลดความเร็ว"
ขั้นตอนการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟเตือนหลอด LED ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบ อบต.บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟกระพริบเตือน และป้ายเชฟรอนแบบมีไฟกระพริบ อบต.บางแก้ว

 • ไฟเตือนแบบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 2 จุด ซึ่งเป็นเสาแบบหน้าแปลน
 • ป้ายเชฟรอนแบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2 จุด เป็นเสาแบบปักลงดิน
 • ติดตั้งบริเวณอบต.บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายเชฟรอน ไฟเตือน